Minister SZW: geen uitstel Wet tegemoetkomingen loondomein

Per 1 januari 2018 zijn de premiekortingen uit de Wet financiering sociale verzekeringen afgeschaft. De achteraf te betalen loonkostenvoordelen (LKV) en een compensatie voor een hoger wettelijk minimumloon voor 18- t/m 21-jarigen, het jeugd-LIV, zijn ingevoerd. (Het Lage-inkomensvoordeel (LIV) was per 1 januari 2017 al ingevoerd.) Dit alles is geregeld in de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het Bureau ICT-toetsing heeft op 18 november 2017 aan de minister van SZW medegedeeld dat er bezorgdheid is over de geautomatiseerde systemen van uitvoeringsinstanties. Meer specifiek of deze wel op tijd klaar zullen zijn voor de uitvoering van de LKV’s, het LIV en het jeugd-LIV.

Lees meer