Lagere waarden woningen via correctie met indexcijfer niet aannemelijk

Aan een verhuurder van vijftien woningen wordt een navorderingsaanslagen IB opgelegd over 2011 en 2012. De verhuurder is het hier niet mee eens. Hij stelt dat de forfaitaire waarden van de woningen met meer dan 10% (betekenende mate) afwijken van de waarden in het economisch verkeer. Hij onderbouwt dit met de waarden uit taxatierapporten van drie van de verhuurde woningen, die een makelaar eind 2015 heeft opgemaakt. Vervolgens zijn die waarden gecorrigeerd met behulp van een indexcijfer. Deze waarderingsmethode maakt niet aannemelijk dat de forfaitaire waarden van de woningen met ten minste 10% afwijken van de waarden in het economisch verkeer, aldus Hof Arnhem-Leeuwarden.

Lees meer