Voorkom belastingrente: vraag tijdig voorlopige aanslagen aan

Verwacht u dat uw cliënt inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over 2017 moet betalen? Zo ja, dien dan voor deze cliënt vóór 1 mei 2018 een verzoek in om uitreiking van een voorlopige aanslag of een herziening van een al opgelegde aanslag. Zo voorkomt u dat uw cliënt belastingrente (IB: 4%, Vpb: 8%!) moet betalen. Is het verzoek binnen 4 maanden na afloop van het belastingjaar ingediend en komt de voorlopige aanslag overeen met het bedrag waar u om verzocht? In dat geval hoeft uw cliënt geen belastingrente te betalen. Doet u geen verzoek voor de aanslagen 2017, dan wordt er in beginsel vanaf 1 juli 2018 belastingrente berekend voor te betalen aanslagen.

Lees meer