Box-3-heffing over kort na peildatum onteigende aandelen is buitensporige last

Een man verkoopt begin 2013 zijn aandelenpakket (waarde € 282.000). Op 31 januari 2013 koopt hij aandelen van de SNS-bank met een waarde van ruim € 290.000. Die aandelen worden op 1 februari 2013 onteigend vanwege de nationalisatie van de SNS-bank. De man geeft daarom de waarde van het aandelenpakket niet aan bij zijn box-3-vermogen in zijn aangifte IB 2013. De inspecteur corrigeert dit, waardoor de man ook de huurtoeslag over 2013 misloopt. Het onverkort toepassen van de regels voor het vaststellen van het box-3-vermogen leiden in dit geval tot een individuele en buitensporige last, oordeelt de Hoge Raad.

Lees meer