Inkeerbeleid buitenlands vermogen openbaar gemaakt

De Belastingdienst heeft het inkeerbeleid met betrekking tot buitenlands vermogen openbaar gemaakt. Aanleiding hiervoor is een daartoe strekkend WOB-verzoek van eind juli vorig jaar. Onder het vrijgegeven beleid bevinden zich onder meer memo’s, kopieën van documenten, intern cursusmateriaal en beleidsstukken. Wat niet vrijgegeven wordt, zijn gegevens die herleidbaar zijn naar personen of waaruit de controlestrategie van de Belastingdienst blijkt. Bij het besluit (doorklik maken, zie bijgevoegde pdf) over het WOB-verzoek is een uitgebreide inventarisatielijst gevoegd, waarin alle vrijgegeven documenten staan vermeld.

Lees meer