Laatste kans btw-teruggaaf oninbare vorderingen vóór 2017 kwartaalaangiften

Hebben uw cliënten vorderingen die nog niet zijn betaald, waarvan de uiterste betaaldatum al vóór 1 januari 2017 lag? En doen zij kwartaalaangifte? In dat geval kunnen uw cliënten nog gebruikmaken van de overgangsregeling. De btw op de oninbare vorderingen van vóór 2017 moeten zij terugvragen in de eerste btw-aangifte van 2018. Cliënten die kwartaalaangifte doen, moeten deze btw dus uiterlijk 30 april 2018 terugvragen. Later terugvorderen is niet mogelijk, omdat het wettelijk teruggaafrecht dan is vervallen! Attendeer uw cliënten hierop en zorg ervoor dat zij de afgedragen btw op deze vorderingen tijdig terugvragen.

Lees meer