Internetconsultatie nieuwe kleine ondernemersregeling

De kleine ondernemersregeling (KOR) wordt vervangen door een facultatieve vrijstellingsregeling voor kleine btw-ondernemers. Hiertoe is een conceptwetsvoorstel gepubliceerd met een daaraan gekoppelde consultatieronde. Belangstellenden hebben tot 1 mei 2018 de tijd om hun bevindingen door te geven. De nieuwe vereenvoudigde ondernemersregeling moet op 1 januari 2020 in werking treden. De regeling wordt rechtsvormneutraal en daardoor ook toegankelijk voor (kleine) rechtspersonen. Daarnaast wordt niet meer aangesloten bij de per saldo verschuldigde btw, maar bij de omzet per kalenderjaar.

Lees meer