MODELCONTRACT

Rekeningcourant overeenkomst tussen DGA en BV

Auteur: mr. Erik TopsLaatste update: 16 feb 2018
Prijs: €65,00
E.241

Inleiding


Overeenkomst waarin de rekening courantverhouding tussen DGA en BV schriftelijk wordt vastgelegd. Deze vastlegging is wettelijk verplicht, zowel civielrechtelijk als fiscaal.

zijn met elkaar een rekening-courantovereenkomst aangegaan, die wordt beheerst door de volgende voorwaarden en bepalingen.

 

Artikel 1 aanvang en duur

Deze rekening-courantovereenkomst is ingegaan op de oprichtingsdatum en aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

Artikel 2 voorwerp van overeenkomst

  1. Deze rekening-courantovereenkomst is een overeenkomst tot wederzijdse vereffening van betalingsverplichtingen en wederzijdse kredietverlening. Alle tussen de vennootschap en de directeur/aandeelhouder bestaande betalingsverplichtingen worden verrekend in rekening-courant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en vastgelegd.
  2. Indien sprake is van betalingsverplichtingen in vreemde valuta dan worden deze tegen de dagkoers van verrekening omgerekend naar euro’s.

 

Artikel 3 Maximering kredietverlening

De kredietverlening in rekening-courant strekt ten gunste van de vennootschap tot een bedrag van maximaal €100.000,-- (zegge:éénhonderdduizend euro) en ten gunste van de directeur/aandeelhouder tot een bedrag van maximaal €50.000,-- (zegge:vijftigduizend euro).

Download model

GerelateerdDownload alles
TAXONOMIE
Categorie
Klantgroep
Modelsoort