MODELCONTRACT

Geldleningsovereenkomst

Auteur: mr. Erik TopsLaatste update: 16 feb 2017
Prijs: €45,00
E.011

Inleiding


Vastlegging van een geldlening, met regelingen voor: hoofdsom, rente, kosten, termijn, aflossing, positief/negatieve hypotheekverklaring en beëindiging.

zijn overeengekomen:

 

Artikel 1: bedrag

De leninggever heeft op …….. aan leningnemer een lening van € … verstrekt, welk bedrag

leningnemer in leen heeft aanvaard.

 

Artikel 2: rente

De geldlening draagt een rente van …% per jaar over de periode ingaande ……… en eindigende

………. Voor de periode na de laatst vermelde datum kunnen partijen in onderlinge

overeenstemming een nieuw rentepercentage overeenkomen, dit zal gelden voor een alsdan door hen

te bepalen periode. Komen partijen geen gewijzigd rentepercentage overeen, dan zal het voormeld

rentepercentage blijven gelden.

 

Download model

Gerelateerd


Download alles
TAXONOMIE
Categorie
Klantgroep
Klantgroep
Klantgroep
Modelsoort