MODELCONTRACT

Managementovereenkomst

Auteur: mr. Savannah SnellenburgLaatste update: 17 aug 2017
Prijs: €45,00
E.018

Inleiding


Bij bestuur door een vennootschap over een andere vennootschap, ook binnen een holdingstructuur, dienen de zakelijke afspraken te worden vastgelegd. Een fiscale reden is artikel 8b Wet Vpb. De managementvergoeding kan invloed hebben op het fictief loon of fictiief salaris.

zijn met elkaar een managementovereenkomst aangegaan, die wordt beheerst door de volgende voorwaarden en bepalingen.

 

Artikel 1 Aanvang en duur

Onderhavige managementovereenkomst is ingegaan op de oprichtingsdatum en aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

Artikel 2 Voorwerp van de overeenkomst

2.1

Sedert de oprichtingsdatum voert de moedervennootschap managementwerkzaamheden uit met betrekking tot de door de dochtervennootschap uitgeoefende onderneming. Voornoemde werkzaamheden omvatten de feitelijke en dagelijkse leiding van de onderneming van de dochtervennootschap.

 

2.2
(Let op: zie toelichting) Tot het aangaan van overeenkomsten met derden in het kader van de onderneming van de dochtervennootschap waardoor voor die vennootschap financiële verplichtingen van € 10.000,-- (zegge: tienduizend euro) per transactie of hoger zouden ontstaan alsmede tot het verwerven of vervreemden van onroerende zaken, huren en verhuren, opzeggen van huur of in huuropzegging voor wat betreft onroerende zaken berusten, het doen verrichten van herstellingen aan onroerende zaken het normale onderhoud te boven gaande, en het aanstellen of ontslaan van personeel is de moedervennootschap niet bevoegd.

 

Download model

GerelateerdNotulen AV
Modelcontract

Download alles
TAXONOMIE
Categorie
Klantgroep
Klantgroep
Modelsoort