MODELCONTRACT

Overeenkomst van geldlening eigen woning

Auteur: mr. Erik TopsLaatste update: 16 feb 2018
Prijs: €65,00
E.408

Inleiding


Dit model is gemaakt ten behoeve van een geldlening voor de eigen woning, tussen DGA en BV, in de relatie werknemer-werknemer of in de familierelatie.

zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1

De leningnemer is met ingang van …………… 20.. wegens ter leen ontvangen gelden aan de leninggever een bedrag verschuldigd van € …………… (zegge: ……………….. euro), zulks onder de hierna overeen te komen voorwaarden en bedingen. Voornoemd bedrag geldt als maximum van de overeengekomen lening. Zolang door de leningnemer bij de leninggever een lager bedrag is opgenomen dan € ……………, geldt dat lagere bedrag als de hoofdsom van de lening.

 

Artikel 2

De leningnemer is met ingang van …………… 20…tot ……………….20… aan de schuldeiser over het ter leen verstrekte bedrag of het niet afgeloste gedeelte daarvan een rente verschuldigd van …. % (zegge: ….. procent) per jaar. De rente is maandelijks bij achterafbetaling betaalbaar.

Download model

GerelateerdDownload alles
TAXONOMIE
Categorie
Klantgroep
Klantgroep
Klantgroep
Modelsoort
Werkprogramma Advies
Werkprogramma Advies