MODELCONTRACT

Oproepcontract voor bepaalde tijd

Auteur: mr. Savannah SnellenburgLaatste update: 17 aug 2017
Prijs: €45,00
E.063

Inleiding


Kenmerk van de oproepovereenkomst is dat de oproepkracht alleen tewerk wordt gesteld als hij wordt opgeroepen door de werkgever en alleen recht bestaat op loon over de gewerkte uren. De arbeidsomvang is niet vastgelegd en gaat uit van een nulurenkarakter.

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

  1. De oproepkracht treedt met ingang van ..................... voor bepaalde tijd in dienst van werkgever voor de duur van .......... in de functie van ........... De overeenkomst eindigt van rechtswege op .............. zonder dat enige opzegging is vereist.
  2. De eerste maand is een proeftijd in de zin van art. 7:652 BW.
  3. Het werkzaam zijn als oproepkracht houdt in dat de werkgever alleen dan gehouden is de oproepkracht op te roepen en te werk te stellen, indien en voorzover er sprake is van extra werkaanbod, waarvoor de oproepkracht in aanmerking komt. Hiervan zal sprake zijn wanneer er tengevolge van de afwezigheid van vaste werknemers wegens vakantie, verlof of andere redenen, behoefte is aan externe arbeidskrachten.
Download model

GerelateerdDownload alles
TAXONOMIE
Categorie
Rubriek
Klantgroep
Klantgroep
Modelsoort