MODELCONTRACT

Notulen AV

Auteur: mr. Savannah SnellenburgLaatste update: 03 aug 2016
Prijs: €45,00
E.004

Inleiding


Vastlegging van besluiten van de aandeelhouders (AV) over goedkeuring jaarrekening, decharge, winstbestemming, dividend, toevoeging algemene reserve, met machtiging voorzitter de zaken te regelen.

.

Notulen

Algemene Vergadering[i]

Vennootschap : (naam B.V.) (hierna te noemen: "de Vennootschap”)[ii]

gevestigd te : (statutaire zetel)[iii]

gehouden op : (datum)

te : (plaats van vergadering)

 

Presentielijst Aandeelhouders*/Overige vergadergerechtigden*/ Bestuurders*

Aanwezig is/zijn*:

§ de heer/mevrouw/de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid* (naam), handelend als:

- aandeelhouder van de Vennootschap*;

- directeur[iv] van de Vennootschap*;

 

 

Download model

Gerelateerd
Dividendnota
Modelbrief

Download alles
TAXONOMIE
Categorie
Klantgroep
Klantgroep
Modelsoort
Werkprogramma Advies