Trainingen

 

 

 

nba pe nirpa rba
nba
Fiscount is een Cedeo-erkende opleider.
Cedeo is een onafhankelijke organisatie die opleidingsinstituten toetst, onder andere in opdracht van NBA. De NBA heeft Fiscount geaccrediteerd als onderwijsinstelling voor de cursus Professioneel Kritische Instelling.
rba

November

Wilt u snel inzicht in de belangrijkste fiscale actualiteiten voor uw praktijk? Kom naar een van de 21 Vaktechnische Actualiteiten (6) en laat u in 4 uur volledig bijpraten door de specialisten van Fiscount. Onze fiscalisten behandelen thema’s die in uw praktijk uw aandacht vragen. 

PE PUNTEN
BC
4

NBA
4

NOAB
4

RB Fiscaal
4


Permanente educatie loonadministratie - door NIRPA gewaardeerd met een 9

 

Loonadministratie draait om actuele details met directe gevolgen voor werkgevers en werknemers. Details op drie vakgebieden:

  • Loonheffingen
  • Arbeidsrecht
  • Sociale zekerheid en re-integratie
PE PUNTEN
BC
4

NBA
4

NIRPA
43

NOAB
4

RB Algemeen
2

RB Fiscaal
2


Het ontslagrecht wordt nu eens niet behandeld aan de hand van een saaie opsomming van regeltjes maar met behulp van aansprekende praktijkvoorbeelden afgewisseld met filmpjes. Overigens is ook het procesrecht ingrijpend veranderd. Dit vereist ook een andere tactiek van ondernemers. Deel 1 van de training gaat in op onderwerpen uit de WWZ. Deel 2 laat via een denkbeeldige situatie zien hoe een werkgever een goed ontslagdossier opbouwt van een niet functionerende werknemer. Dit nu het ontslagrecht zware eisen stelt aan de werkgever: zijn er functioneringsgesprekken geweest, is er een verbeterplan etc. etc.

PE PUNTEN
BC
3

NBA
3

RB Algemeen
3


December

Wilt u snel inzicht in de belangrijkste fiscale actualiteiten voor uw praktijk? Kom naar een van de 21 Vaktechnische Actualiteiten (6) en laat u in 4 uur volledig bijpraten door de specialisten van Fiscount. Onze fiscalisten behandelen thema’s die in uw praktijk uw aandacht vragen. 

PE PUNTEN
BC
4

NBA
4

NOAB
4

RB Fiscaal
4


Naast de wetswijzingen van het oude kabinet zullen de plannen van het nieuwe kabinet aan de orde komen zoals de verdere beperking van de aftrek van de hypotheekrente, de invoering van een tweeschijvenstelsel, de afbouw van de regeling geen of beperkte eigen woningschuld, de aanpassing van het eigen woningforfait en de wijziging van het tarief in box 2. Verder zal worden stil gestaan bij de aangekondigde vervanging van de Wet DBA naar een nieuwe wet met meer zekerheid dat er geen sprake is van een dienstbetrekking.  

PE PUNTEN
BC
4

NBA
4

RB Fiscaal
4


Permanente educatie loonadministratie - door NIRPA gewaardeerd met een 9

 

Loonadministratie draait om actuele details met directe gevolgen voor werkgevers en werknemers. Details op drie vakgebieden:

  • Loonheffingen
  • Arbeidsrecht
  • Sociale zekerheid en re-integratie
PE PUNTEN
BC
4

NBA
4

NIRPA
43

NOAB
4

RB Algemeen
2

RB Fiscaal
2


In deze cursus wordt ingegaan op de accountantsberoepsregelgeving rond kantoororganisatie en de uitvoering van samenstellingsopdrachten. Belangrijk is onder andere de inhoud van de recente NBA-handreiking 1136 betreffende Standaard 4410 voor Samenstellingsopdrachten. Ook het door de toetsers te hanteren toetsingsformulier samenstellingsopdrachten komt natuurlijk langs en het verloop van een toetsingsdag.

PE PUNTEN
BC
4

NBA
4

RB Algemeen
4


 

Onderwerpen en trainers
Onderwerp


Trainers