CLIËNTENBRIEVEN

Cliëntenbrieven

 

Fiscaal-juridische ontwikkelingen roepen bij cliënten veel vragen op. Loop ik geen risico? Of mis ik een voordeel? Verreweg de meeste ondernemers zijn niet direct op de hoogte en weten niet welke actie ze moeten ondernemen. Met onze cliëntenbrieven moedigt u uw cliënten aan om tijdig in actie te komen waar nodig. 

Cliëntenbriefabonnement

 

Met een abonnement ontvangt u per jaar:

 • minimaal 3 cliëntenbrieven
 • de Aangiftebrief
 • de Septemberbrief
 • de Oktoberbrief 'Actiepunten najaar'
 • de Decemberbrief
 • het FiscKwartaal(tje)

 

INFORMEER MIJ  

JA, IK NEEM DIRECT EEN ABONNEMENT  

Fiscount Cliëntenbrief

De Cliëntenbrieven van Fiscount zijn informerend, maar vooral adviesvraag oproepend. De brieven bestaan uit 2 delen.

 

Deel 1 beslaat 1 A-4 en is bestemd voor uw cliënt. Hierin wordt op hoofdlijnen een onderwerp uiteengezet, waaruit de noodzaak tot actie volgt. Of omdat uw cliënt een bepaald risico loopt of omdat hij/zij een bepaald voordeel dreigt mis te lopen. Om dit te voorkomen kan hij/zij contact met u opnemen.

 

Deel 2 is voor uw kantoor en bestaat uit maximaal 2 A-4. Daarin staan een toelichting en een instructie en/of achtergrondinformatie. Dit deel dient ter ondersteuning, zodat u de vragen van uw cliënten makkelijk kunt beantwoorden en de actie veelal zelfstandig kunt uitvoeren. Het staat u als kantoor vanzelfsprekend vrij om deze informatie ook op andere wijze in te zetten (nieuwsbrief, advies, website etc.).

 

Vul onderstaande velden in en ontvang kosteloos een voorbeeld van een van de uitgaven van onze cliëntenbrieven.

 

Cliëntenbriefabonnement

 

Met een abonnement ontvangt u per jaar:

 • minimaal 3 cliëntenbrieven
 • de Aangiftebrief
 • de Septemberbrief
 • de Oktoberbrief 'Actiepunten najaar'
 • de Decemberbrief
 • het FiscKwartaal(tje)

 

Hierdoor bent u verzekerd van maximaal gemak. U krijgt de brieven immers automatisch  toegezonden. Daarnaast bent u altijd tijdig en volledig geïnformeerd over recente ontwikkelingen in de branche en kunt u vervolgens uw cliënten eenvoudig in de actiestand krijgen en vragen direct beantwoorden.

 

Wilt u meer weten over het cliëntenbriefabonnement of heeft u andere vragen? Bel ons gerust en wij beantwoorden direct uw vraag.

 

Relatiebeheer

 

       

Paul Böhmer                  Suzan Lommers

(06) 31 79 10 12          (06) 82 50 83 92

 

 

Digitale Decemberbrief

Als het fiscale jaar op zijn eind loopt, groeit bij uw relaties de behoefte aan praktische fiscale en juridische informatie. Met de Decemberbrief informeert u uw cliënten kort en bondig over de Belastingplannen 2018.

 

LEES MEER

Het open fonds voor gemene rekening

De box-3-heffing is te hoog en belasting betalen over een rendement dat niet werkelijk is genoten, is al helemaal onredelijk. Maar er is een goed(koper) alternatief; het open fonds voor gemene rekening. Met deze cliëntenbrief informeert u uw cliënten hierover.

 

LEES MEER

De beperkte gemeenschap van goederen

De beperkte gemeenschap van goederen wordt op 1 januari 2018 de standaard. Trouwen of registreren na 2017 vraagt mogelijk om actie. Met deze cliëntenbrief informeert u uw cliënt of en wanneer hij/zij nog iets moet doen. 
 

LEES MEER

Wijzigingen arboverplichtingen

Werkgevers hebben er sinds 1 juli 2017 nieuwe verplichtingen bijgekregen door wijziging van de Arbowet. Met deze cliëntenbrief informeert u hen hierover en geeft u aan wanneer zij hun contracten met arbodiensten hierop moeten aanpassen. 

 

LEES MEER

Oktoberbrief 'Actiepunten najaar 2017'

Wilt u dat uw cliënt geen fiscale voordelen misloopt? Met deze Oktoberbrief maakt u uw cliënt attent op de jaarlijks terugkerende actiepunten en op regelingen waarvan al vaststaat dat deze aan het eind van het jaar aflopen of die daarna juist in werking treden. 

LEES MEER

Digitale Septemberbrief

Prinsjesdag brengt iedere keer grote veranderingen op fiscaal en juridisch gebied. Wat betekent dat voor uw cliënten? U kunt uw cliënten ondersteunen met de praktische fiscale en juridische informatie uit uw eigen Digitale Septemberbrief.

LEES MEER

Subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie

Duurzaamheid is hot. Steeds meer bedrijven wekken hun energie en warmte duurzaam op. De terugverdientijd van een investering in zonnepanelen wordt steeds korter en meedoen aan duurzaamheid is goed voor het imago. Ook particulieren investeren vaker in duurzame energie. Met deze cliëntenbrief informeert u uw cliënt over hoe hij/zij een groot deel van de investeringskosten kan terugverdienen. 

LEES MEER

Eigenrisicodragen ZW en/of WGA

Jaarlijks vragen werkgevers zich in september af: moet ik voor het volgende jaar wel of niet eigenrisicodrager worden of blijven voor de uitkeringen krachtens de Ziektewet (ZW) en/of de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)? Of is terugkeer naar ‒ of blijven bij ‒ het UWV voordeliger? De antwoorden op die vragen zijn onder meer afhankelijk van een vergelijking tussen de publieke en private premies voor 2018. Op 1 september jl. heeft het UWV de nieuwe cijfers voor 2018 gepubliceerd. Die cijfers zijn dus belangrijk voor die keuze. Maar uw cliënt zal ook andere afwegingen moeten maken om uiterlijk 1 oktober 2017 zijn/haar keuze te bepalen en actie te ondernemen. Met de cliëntenbrieven van Fiscount ondersteunt u uw cliënt bij het maken van die keuze. Er is een cliëntenbrief voor werkgevers in het mkb en een cliëntenbrief voor grote werkgevers.

 

 

 

LEES MEER

Subsidieregeling Praktijkleren

Heeft uw cliënt het afgelopen schooljaar stagiairs begeleid? Tot 15 september 2017 kan hij/zij gebruikmaken van de Subsidieregeling praktijkleren. Goed voor maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijkleer- of werkleerplaats. Hoe? Dat staat in deze brief.

LEES MEER

Omzetten premiekortingen 2017 in Loonkosten- voordelen 2018

Ontvangt uw cliënt in 2017 premiekortingen? Die kunnen onder voorwaarden op 1 januari 2018 worden omgezet in loonkostenvoordelen (LKV’s), mits uw cliënt tijdig in actie komt! Met deze brief informeert u uw cliënt hierover.

LEES MEER

Loonkostenvoordelen 2018

Op 1 januari 2018 worden de loonkosten- voordelen (LKV’s) ingevoerd. Uw cliënt kan hiervan onder voorwaarden gebruikmaken. Met deze cliëntenbrief informeert u uw cliënt over wat LKV’s zijn en hoe hij/zij deze voordelen kan benutten en boetes voorkomt.

LEES MEER

FiscKwartaal(tje)

Het FiscKwartaal(tje) is een digitale nieuwsbrief met handige tips en actiepunten voor uw cliënt, in begrijpelijke taal, kort en bondig geschreven. De tekst is onderverdeeld in doelgroepen en bevat fiscale, juridische en financiële actualiteiten.

LEES MEER

Lage-Inkomensvoordeel 2017 (LIV)

Met deze cliëntenbrief informeert u uw cliënt waarom dat zo belangrijk is, wat het LIV inhoudt en wat hij/zij moet doen om dit voordeel te bemachtigen. En naast het voordeeltje voorkomt u ook nog boetes voor uw cliënt.

LEES MEER

Verhoging wettelijk minimumloon

Met deze cliëntenbrief informeert u uw cliënt hierover. U maakt uw cliënt tevens attent op de tegemoetkoming die hij/zij kan ontvangen voor deze loonkostenverzwaring en op wat hij/zij hiervoor moet doen

LEES MEER

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking

Met deze cliëntenbrief kunt u uw cliënten attenderen op het steeds groter wordende belang van de WOZ-beschikking. Daarnaast kunt u uw cliënt adviseren wat te doen aan de hand van de bijgevoegde achtergrondinformatie.

LEES MEER

Aangiftebrief IB 2016

In de Aangiftebrief 2016 vindt u de meest in het oog springende zaken waarop u en uw cliënt attent moet zijn bij de aangifte IB '16. De focus ligt op zaken die zijn gewijzigd door de Belastingplannen 2016 en op enkele zaken waarop u ieder jaar extra alert dient te zijn.

LEES MEER